DSC_5424Najmanjša cerkev konjiške dekanije: Sredi vasice stoji cerkev Sv. Jakoba, ki je po svoji velikosti najmanjša cerkev v konjiški dekaniji. V njej sta na glavnem oltarju poleg apostola Jakoba starejšega še sveta Barbara in Lucija.

20150701_14591820150701_151018 3

Turistično društvo Rogla Resnik
Predsednik TD Sandi Lužnik
041 522 511

DSC_3579
Resnik
: Vasica leži na južni strani Pohorja na nadmorski višini okoli 950 metrov. Je majhna, hribovita, srednje gorska vasica z zaselkoma Resnik in Rogla.

Zdravilni zrak:
Visoka lega kraju daje značaj ostrega podnebja. Obsežni smrekovi gozdovi dajejo pravi gorski zrak, ki je zdravilen.

150 prebivalcev: Na vzhodu meji Resnik na vas Padeški vrh, na zahodu na Skomarje. Krajevna skupnost Resnik zavzema dobrih 12 kvadratnih kilometrov površine.
Tukaj živi okoli 150 prebivalcev, kar pomeni, da je območje zelo redko naseljeno. Domačini se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in turizmom.

Vresje: Kraj je nastal v petnajstem stoletju in ne predstavlja zaključne vasi. Kmetije so precej oddaljene ene od druge. Ime je nastalo iz naziva »Vresnik« (po rastju vresje), ki pa se je pozneje preimenovalo v Resnik.

resnik zima 2

Stara šola na Resniku (začetek 20. stol)
Stara šola na Resniku (začetek 20. stol)


Šola postane Dom krajanov:
Začetki šolstva tukaj segajo v leto 1830. Pouk je takrat potekal v mežnariji dvakrat tedensko. Leta 1898 / 1899 je premožen kmet sezidal prvo šolo na Resniku. Med drugo svetovno vojno je objekt v celoti pogorel. Krajni so s prostovoljnimi prispevki leta 1952 zgradili novo šolo, kjer je pouk potekal do leta 1982. Potem pa so zaradi premalo otrok šolo zaprli. Kasneje so nekdanjo šolo preuredili v Dom krajanov Resnik.

Danes: Dom krajanov na Resniku
Danes: Dom krajanov na Resniku