NA RESNIKU SO 2021 USTVARJALI

Barbara Demšar
Vincarje, Škofja Loka
barbara.demsar1@gmail.com
www.barbarademsar.com

Barbara Demšar slika svoje videnje pokrajine in sveta, ki ga na platno prenaša v abstraktni likovni govorici. Na posameznih slikah pokrajino lahko le slutimo, nakazano v horizontalnih pasovih, drugje je povsem imaginarna, izpolnjena le s simboli (krog, sonce, lestev).
Seveda ne moremo govoriti o ponazoritvi resnične krajine, gre za notranje občuteno pokrajino, svet intimnih doživetij in čustev. Naslikane vrtove lahko razumemo kot prispodobe naših življenj, ki hlastijo po tem, da jih izoblikujemo, gojimo in predajamo soncu.

Karmen Smodiš
Strehovci, Dobrovnik
smodis.karmen@gmail.com


Ilustratorka in slikarka Karmen Smodiš že vrsto let sodeluje s tednikom Družina, revijo Našo družino in otroško revijo Mavrica. Je avtorica ilustracij v mnogih knjigah (med njimi Patra Karla Gržana) in učbenikih za osnovnošolsko katehezo.

Narisala in poskrbela je za knjižno izdajo verjetno edinega tovrstnega križevega pota za otroke v Sloveniji. Zelo rada pa se spoprime tudi s karikaturo.

 

 

 

Veljko Toman
Raktina
toman.veljko@gmail.com


Veljko Toman, akademski slikar in restavrator specialist, s svojimi deli izraža videnje in čutenje zunanjega sveta, zato mu je krajina osrednje motivno izhodišče. V izoblikovanem in prepoznavnem ter z močno likovno energijo prežetem slogu slika svoje zgodbe.

Toman svet zunanjega preoblikuje skozi avtorsko značilen likovno-formalni prijem  odločne,  energične,  široke  poteze,  s  katero  povsem  obvladuje celoten  slikovni  oder. Specifičnost  Tomanovega  slikarstva  je  tudi  v  snovni razkošnosti, v materialnih, nekoliko robustnih barvnih nanosih.

Viktor Šest
Maribor
viktor.sest@gmail.com

Akademski slikar Viktor Šest na slikovni oder postavi najrazličnejše figuralne like. Izbira jih iz preteklosti in sedanjosti, iz javnega in zasebnega življenja, vselej znova pa se druži z glasbeniki. Junaki so zgovorni pripovedovalci, so akterji različnih življenjskih situacij in vlog. Njegove figure so žive, duhovite, intenzivno nagovarjajoče.
Ob slikah začutimo dogajanje in okolje v katerega je postavljen motiv. Vsaka slika je kot ilustrirana zgodba.
Tako je tudi gledalčev vstop v njegov likovni svet dražljivo doživetje, kjer najprej čutimo avtorjevo radoživost in sproščeno drznost.

Miro Švigelj
Jezero, Preserje
miro.svigelj@gmail.com

Miro Švigelj se ukvarja s slikanjem že od mladosti. Slikarski opus motivov iz narave obsega klasične podobe krajine, predvsem podobe Ljubljanskega barja in Stare Ljubljane, v katerih opažamo poleg realističnega pristopa tudi poteze postimpresionističnega in včasih tudi ekspresionističnega slikarstva.
Z drznimi potezami in barvno jasnimi linijami ter prodorno svetlobo nam približa in prikliče podobe krajine. V najnovejših delih je opaziti, da se motiv podreja trenutnim vizijam in občutjem avtorja.

Zdravko Dolinšek
Radenci
zdravkodolinsek@gmail.com

Zdravko Dolinšek je prefinjen občutek za estetiko in skladnost, ki je neločljivo spremljal in zaznamoval njegovo poklicno delovanje zlatarja in oblikovalca nakita (za svoje poklicno delo je prejel več deset mednarodnih priznanj in nagrad), prenesel tudi v slikarski svet. V njem razkriva navdušenje nad vsem lepim, kar mu je dano v vizualno doživetje in pripada predvsem krajinskim in tihožitnim motivom, pa tudi figuralnim temam.

 

ČASTNI GOST
Nikolaj Beer
Izlake

Poglavitni temi tega akademskega slikarja sta krajinarstvo in figuralika, organsko povezani in slogovno enotni. Njuno stičišče je tako v značilnem koloritu kot tudi v pastoznih nanosih barve in neverjetno razgibani govorici potez.
Kot svobodni umetnik živi in ustvarja v Izlakah, kjer je tudi umetniški vodja najstarejše slikarske kolonije na Slovenskem.

V. Šest
V. Šest
K. Smodiš
Z. Dolinšek
B. Demšar
M. Švigelj
V. Toman